138 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1 14751 500220015 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny -72,34 s DPH 03.01.2022 4.3.2022
2 14752 500220014 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny -5,95 s DPH 03.01.2022 4.3.2022
3 14771 500220002 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 524 s DPH 1.1.2022 15.1.2022 10.1.2022
4 14772 500220003 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 3 134 s DPH 1.1.2022 15.1.2022 10.1.2022
5 14773 500220004 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 1 191 s DPH 1.1.2022 15.1.2022 10.1.2022
6 14774 500220005 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 574 s DPH 1.1.2022 15.1.2022 10.1.2022
7 14775 500220009 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 399,32 s DPH 3.1.2022 4.3.2022 10.1.2022
8 14776 500220010 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 44,66 s DPH 3.1.2022 4.3.2022 10.1.2022
9 14777 500220011 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 435,35 s DPH 3.1.2022 4.3.2022 10.1.2022
10 14778 500220012 101 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny 330,07 s DPH 3.1.2022 4.3.2022 10.1.2022