Zoznam zmlúv 2021 10
číslo typ zmluvy partner predmet schválené PRS schválené jediný akcionár podpísaná sadzba platnosť do výpoveď komu
1-13-21 Rámcová dohoda A-Z STAV, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z202115_Z Zhodnotenie drobného stavebného odpadu 13.1.2021 109.195,- EUR bez DPH 12 mesiacov Nákup
k 101-10-20 D1 Zmluva o dielo FBT Slovakia s.r.o. Zateplenie objektu dielne a kotolne 15.1.2021 Naviac práce v hodnote 7.468,26 EUR bez DPH 31.12.2021 Nákup
2-40-21 Rámcová dohoda REDOX, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z202156_Z Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO I. 18.1.2021 50.000,- EUR bez DPH 12 mesiacov Nákup
3-40-21 Rámcová dohoda REDOX, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z202157_Z Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO II. 18.1.2021 50.000,- EUR bez DPH 12 mesiacov Nákup
k 115-10-20 D1 Zmluva o dielo Sabrosa s.r.o. Rekonštrukcia bufetu ZEVO 19.1.2021 Naviac práce v hodnote 1.020,- EUR bez DPH 31.3.2021 Nákup
4-15-21 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. Dodávka elektriny 20.1.2021 31.12.2023 Nákup
5-50-21 Zmluva SLOVNAFT, a.s. Zmluva č. 0765699/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s. 15.1.2021 v zmysle prílohy č. 1 zmluvy 31.12.2022 Nákup
6-55-21 Rámcová kúpna zmluva Habilis Steel spol. s r.o. pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1 21.1.2021 v zmysle Prílohy č. 2 18 mesiacov Nákup
7-55-21 Rámcová kúpna zmluva FERART s.r.o. pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1 21.1.2021 v zmysle Prílohy č. 2 18 mesiacov Nákup