Zoznam zmlúv 2020 10
číslo typ zmluvy partner predmet schválené PRS schválené jediný akcionár podpísaná sadzba platnosť do výpoveď komu
1-10-20 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. právne služby a právne poradenstvo v oblasti uzatvárania kolektívnych zmlúv 8.1.2020 110,- EUR bez DPH/hodina, účtovný takt 30 min. 31.12.2020 CEO
2-10-20 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Cloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky 16.1.2020 178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacov 15.1.2024 IT/CTO
3-10-20 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode &quot ACCEPT AUDIT &amp CONSULTING, s.r.o Mazars Slovensko s.r.o. RVC Senica s.r.o.&quot Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb 13.1.2020 v zmysle Rámcovej dohody
4-10-20 Rámcová dohoda A-Z STAV, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20201234 - Zhodnotenie stavebného odpadu 27.1.2020 max. 3 600 ton / 73.700,- EUR bez DPH 26.1.2021 (12 mesiacov) CSO
5-10-20 Kúpna zmluva UNIKOV NITRA, s.r.o. Mobilné lisovacie kontajnery hákové - CPV 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál 5.2.2020 40.700,- EUR bez DPH dodanie do 2 mesiacov od podpisu CSO
6-10-20 Rámcová dohoda AUTEX s.r.o. Oleje a mazivá 30.1.2020 447 ks/11.190,- EUR bez DPH 29.1.2021 (12 mesiacov) ZOO
7-10-20 Zmluva o poskytnutí užívacích práv Wolters Kluver SR s.r.o. zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI 12.2.2020 2.499,- EUR/rok 28.2.2021 CEO
8-10-20 Zmluva o poskytovaní služby B.O.B. Group,s.r.o. výkon nepretržitej strážnej služby 13.2.2020 v zmysle prílohy č. 2 31.7.2020
9-10-20 Dohoda o poskytnutí osobných údajov B.O.B. Group,s.r.o. GDPR 13.2.2020 neurčitá