1341 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Za objednávateľa podpísal Dodávateľ Predmet objednávky Predpokladaná cena Súbor Poznámka Dátum vystavenia
1244 7830 1245 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Krivak&amp Co, s.r.o. právna konzultácia 11 hodín 1 188 s DPH 2.12.2021
1245 7831 1246 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Posted, s.r.o. spracovanie dizajn manuálu 3 300 s DPH 2.12.2021
1246 7832 1247 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč CUREL spol. s r.o. rezané kvety 2 064,53 s DPH 2.12.2021
1247 7833 1248 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Adam Kováč tlač kalendárov 20 ks 240 s DPH 29.11.2021
1248 7834 1249 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč PKI - Teplotechna Brno, s.r.o. výmena motora otvárania navážacích dverí na kremačnej peci 4 268 bez DPH 2.12.2021
1249 7835 1250 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč CUREL spol. s r.o. rezané kvety 1 237,50 s DPH 25.11.2021
1250 7836 1251 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Topset Solutions prezentačná tabula s ortofotomapou Bratislavy s cintorínmi 1 102,20 s DPH 2.12.2021
1251 7837 1252 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. oprava budovy skladu PHM v Krematóriu 26 382,68 s DPH Genesis PS.pdf 7.12.2021
1252 7838 1253 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Rendex, spol. s r.o. oprava WC riaditeľstvo 211,20 s DPH 7.12.2021
1253 7839 1254 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Rendex, spol. s r.o. oprava WC riaditeľstvo 931,56 s DPH 7.12.2021