2152 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1144 13279 612/2021 500211126 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 137,75 s DPH 24.6.2021 4.7.2021 30.6.2021
1145 13280 500211133 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Ján Ďurica - Florex slamenné kruhy 456 s DPH 25.6.2021 9.7.2021 30.6.2021
1146 13281 613/2021 500211137 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 398,40 s DPH 18.6.2021 28.6.2021 30.6.2021
1147 13282 500211138 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 47,26 s DPH 28.6.2021 8.7.2021 30.6.2021
1148 13283 500211139 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 193,14 s DPH 28.6.2021 8.7.2021 30.6.2021
1149 13284 541/2021 500211098 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Rybnikár Igor rozhlasová ústredňa 249 s DPH 8.6.2021 22.6.2021 30.6.2021
1150 13285 465/2021 500211100 173 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy IN-kanál, spol. s r.o. čerpanie žumpy Martinský a Vrakuňa 360 s DPH 9.6.2021 24.6.2021 30.6.2021
1151 13286 480/2021 500211116 198 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kukliš Peter vyčistenie elektrických rozvádzačov Krematórium 432 bez DPH 8.6.2021 22.6.2021 30.6.2021
1152 13287 570/2021 500211117 198 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kukliš Peter oprava osvetelnia NKP Slavín 162 bez DPH 11.6.2021 25.6.2021 30.6.2021
1153 13288 584/2021 500211118 198 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kukliš Peter oprava ovládania výťahu a osvetlenia 36 bez DPH 14.6.2021 28.6.2021 30.6.2021