2152 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
139 12271 84/2021 500210154 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Nay, a.s. chladnička Gorenje 239 s DPH 25.1.2021 25.1.2021 25.1.2021
140 12272 79/2021 500210120 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Gipsol s.r.o. hmoždinky 14,03 s DPH 27.1.2021 27.1.2021 27.1.2021
141 12273 90/2021 500210153 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 157,80 s DPH 1.2.2021 12.2.2021 2.2.2021
142 12274 89/2021 500210152 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 95,41 s DPH 29.1.2021 8.2.2021 2.2.2021
143 12275 80/2021 500210122 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 959,66 s DPH 29.1.2021 8.2.2021 2.2.2021
144 12276 81/2021 500210121 40 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kubik Kamil rakvy a eko čalúnenie 9 340,08 s DPH 28.1.2021 4.2.2021 2.2.2021
145 12277 500210123 122052954 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Západoslovenská distribučná, a.s. za pripojenie odberného miesta elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 139,80 s DPH 28.1.2021 2.2.2021 2.2.2021
146 12278 74/2021 500210119 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy W3M s.r.o. doplnkové práce nasystéme marisys.sk 2 085 s SPH 27.1.2021 10.2.2021 2.2.2021
147 12279 618/2020 500210118 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy W3M s.r.o. zhotovenie systému evidencie zákaziek 1 440 s DPH 27.1.2021 10.2.2021 2.2.2021
148 12280 91/2021 520210002 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Falcon Trade, s.r.o. dodávka a montáž vstupnch dverí vrátnica riaditeľstvo 3 109 bez DPH 28.1.2021 27.2.2021 2.2.2021