2152 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1 12095 500210014 101 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka elektriny -876,05 s DPH dobropis 4.1.2021 21.1.2021
2 12097 500202325 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Fontana Watercoolers, s.r.o. barely s pitnou vodou 66,24 s DPH 6.1.2021 20.1.2021 11.1.2021
3 12098 500202328 180 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CYEB s.r.o. dodávka plynu 1 269,62 s DPH 5.1.2021 19.1.2021 11.1.2021
4 12101 1.21 500210001 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 112,20 s DPH 5.1.2021 21.1.2021 11.1.2021
5 12102 3.21 500210016 176 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavatý Jozef nákup živej čečiny 320 bez DPH 5.1.2021 12.1.2021 11.1.2021
6 12103 4.21 500210017 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 1 849,85 s DPH 7.1.2021 17.1.2021 11.1.2021
7 12104 2.21 500210018 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 2 249,74 s DPH 5.1.2021 15.1.2021 11.1.2021
8 12105 500210002 45 d MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Up Slovensko, s.r.o. e-kupóny 9 242,90 bez DPH 5.1.2021 4.2.2021 11.1.2021
9 12106 500210003 180 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CYEB s.r.o. dodávka plynu 5 995,85 s DPH 1.1.2021 15.1.2021 11.1.2021
10 12107 500210004 180 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CYEB s.r.o. dodávka plynu 1 269,64 s DPH 5.1.2021 15.1.2021 11.1.2021