1130 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Za objednávateľa podpísal Dodávateľ Predmet objednávky Predpokladaná cena Súbor Poznámka Dátum vystavenia
193 6776 196 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko BEST-DEKOR, s.r.o. oasis a smútočné stuhy 326,62 s DPH 1.3.2021
194 6777 197 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko CUREL spol. s r.o. rezané kvety 814,96 s DPH 1.3.2021
200 6783 203 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko CUREL spol. s r.o. rezané kvety 11,28 s DPH 1.3.2021
216 6801 218 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko PAVAND s.r.o. vypracovanie PD pre rekonštrukciu kvetinártva na cintoríne Vrakuňa 1 500 s DPH 1.3.2021
223 6808 225 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko Kubik Kamil rakvy a eko čalúnenie 4 169,76 s DPH 1.3.2021
396 6982 398 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Martin Ševeček AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. tonery do tlačiarne 1 ks 67,14 s DPH 1.3.2021
190 6773 193 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko Rendex, spol. s r.o. oprava nefunkčného bojleru 473,88 s DPH 2.3.2021
191 6774 194 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko Rendex, spol. s r.o. demontáž poškodeného vodomeru 80,76 s DPH 2.3.2021
192 6775 195 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko Kukliš Peter oprava lampy na cintoríne Rusovce 75 s DPH 2.3.2021
195 6778 198 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Boris Šramko CUREL spol. s r.o. rezané kvety 84,84 s DPH 2.3.2021