Policajný okres Rok Základná škola Stredná škola Vysoká škola
Bratislava I 2020 0 0 0
Bratislava II 2020 1 0 1
Bratislava III 2020 1 0 3
Bratislava IV 2020 2 0 0
Bratislava V 2020 2 5 1