Policajný okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 rokov 14-18 rokov 18-30 rokov
Bratislava I 2020 1 0 0 0 1
Bratislava II 2020 6 4 2 1 2
Bratislava III 2020 4 3 0 0 2
Bratislava IV 2020 3 1 0 1 1
Bratislava V 2020 14 11 0 3 3