Policajný okres Rok Základná škola Stredná škola Vysoká škola
Bratislava I 2020 39 11 10
Bratislava II 2020 29 17 12
Bratislava III 2020 27 14 13
Bratislava IV 2020 18 8 2
Bratislava V 2020 20 10 10