Okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 r. 14 - 18 r. 18 - 30 r.
Bratislava I 2020 37 17 0 2 15
Bratislava II 2020 64 34 1 1 15
Bratislava III 2020 26 14 0 0 5
Bratislava IV 2020 8 4 0 0 3
Bratislava V 2020 25 22 0 1 9