Okres Rok Podujatia/ účastníci Druh Spolu/ do 15 r. Počet
Bratislava I 2019 Podujatia Telovýchovy a športu spolu 14
Bratislava I 2019 Podujatia Telovýchovy a športu do 15 r. 14
Bratislava I 2019 Podujatia Turistiky a branných športov spolu 0
Bratislava I 2019 Podujatia Turistiky a branných športov do 15 r. 0
Bratislava II 2019 Podujatia Telovýchovy a športu spolu 7
Bratislava II 2019 Podujatia Telovýchovy a športu do 15 r. 5
Bratislava II 2019 Podujatia Turistiky a branných športov spolu 4
Bratislava II 2019 Podujatia Turistiky a branných športov do 15 r. 2
Bratislava III 2019 Podujatia Telovýchovy a športu spolu 46
Bratislava III 2019 Podujatia Telovýchovy a športu do 15 r. 35