Okres Rok Spolu Z toho muži 16-17 r. Z toho muži 17-18 r. Z toho muži 18-19 r. Z toho muži 19-20 r. Z toho muži 20-25 r. Z toho muži 25-30 r. Z toho muži
Beatislava I 2020 913 434 1 1 0 0 2 1 2 0 59 39 108 47
Bratislava II 2020 3089 1468 2 1 0 0 1 0 26 17 240 135 397 219
Bratislava III 2020 1807 879 0 0 0 0 5 3 8 6 126 64 204 103
Bratislava IV 2020 2551 1167 0 0 2 1 8 4 22 15 171 109 352 174
Bratislava V 2020 2938 1402 1 1 0 0 4 3 18 10 172 102 284 140