Okres Rok Evidenčný počet
Bratislava I 2019 798,2
Bratislava II 2019 7637,2
Bratislava III 2019 1763,2
Bratislava IV 2019 356,8
Bratislava V 2019 442