Okres Rok Počet prijatých žiadostí o vydanie OP
Bratislava I 2020 1612
Bratislava II 2020 1627
Bratislava III 2020 1840
Bratislava IV 2020 1128
Bratislava V 2020 1448