Okres Rok Vydané OP Stratené OP Odcudzené OP
Bratislava I 2020 12022 1835 359
Bratislava II 2020 8118 887 199
Bratislava III 2020 12454 1132 195
Bratislava IV 2020 8620 826 151
Bratislava V 2020 10182 1140 170