Bratislava - mestská časť Rok Slobodné povolania Samostatne hospodáriaci roľníci
Staré Mesto 2014 1 311 15
Staré Mesto 2013 1 234 15
Staré Mesto 2012 1 190 16
Staré Mesto 2011 1 141 16
Staré Mesto 2010 1 096 15
Staré Mesto 2009 1 047 14
Staré Mesto 2008 990 13
Staré Mesto 2007 953 13
Staré Mesto 2006 884 12
Staré Mesto 2005 762 12