Okres Rok Podujatia/účastníci Druh Okres Počet
Bratislava I 2017 Podujatia Telovýchovy a športu Spolu 1
Bratislava I 2017 Podujatia Telovýchovy a športu do 15 r. 1
Bratislava I 2017 Podujatia Turistiky a branných športov Spolu 8
Bratislava I 2017 Podujatia Turistiky a branných športov do 15 r. 8
Bratislava I 2017 Účastníci Telovýchovy a športu Spolu 25
Bratislava I 2017 Účastníci Telovýchovy a športu do 15 r. 25
Bratislava I 2017 Účastníci Turistiky a branných športov Spolu 82
Bratislava I 2017 Účastníci Turistiky a branných športov do 15 r. 82
Bratislava I 2018 Podujatia Telovýchovy a športu Spolu 2
Bratislava I 2018 Podujatia Telovýchovy a športu do 15 r. 2