Dátum čas od Skupina udalosti Druh udalosti Ulica Lokalita - MČ
30.01.2019 14:30 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2028 - trestný čin proti životnému prostrediu Leknová Vrakuňa
30.01.2019 15:30 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2028 - trestný čin proti životnému prostrediu Leknová Vrakuňa
15.02.2019 20:53 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2024 - výtržníctvo Nám.SNP Staré Mesto
16.02.2019 16:26 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2014 - poškodzovanie cudzej veci Beniakova Karlova Ves
25.02.2019 14:52 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2015 - sprejeri poškodzovanie cudzej veci Vajanského nábrežie Staré Mesto
11.03.2019 22:37 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2015 - sprejeri poškodzovanie cudzej veci Baštová Staré Mesto
11.03.2019 22:37 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2015 - sprejeri poškodzovanie cudzej veci Baštová Staré Mesto
16.03.2019 05:50 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2003 - nedovolená výr. a držanie omamných a psychotr. lát Hálkova Nové Mesto
27.03.2019 03:00 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2003 - nedovolená výr. a držanie omamných a psychotr. lát Bradáčova Petržalka
17.04.2019 10:02 200 - TČ /podozrenie zo spáchania trestného činu 2028 - trestný čin proti životnému prostrediu Veternicová Karlova Ves