Policajný okres Rok Spolu Ukončené deti do 14 rokov 14-18 rokov 19-30 rokov
Bratislava I 2017 100 76 0 0 25
Bratislava II 2017 259 217 0 1 69
Bratislava III 2017 127 104 0 1 27
Bratislava IV 2017 168 142 0 0 41
Bratislava V 2017 205 170 0 0 52
Bratislava I 2018 96 76 0 0 30
Bratislava II 2018 289 251 1 2 73
Bratislava III 2018 156 120 0 0 40
Bratislava IV 2018 155 134 0 1 44
Bratislava V 2018 193 173 0 0 44