Policajný okres Rok Spolu Ukončené deti do 14 rokov 14-18 rokov 19-30 rokov
Bratislava I 2017 156 71 0 1 36
Bratislava II 2017 243 127 0 0 63
Bratislava III 2017 170 71 0 47 47
Bratislava IV 2017 83 52 0 0 22
Bratislava V 2017 96 64 1 0 21
Bratislava I 2018 123 61 0 1 31
Bratislava II 2018 189 89 0 0 43
Bratislava III 2018 221 57 0 0 34
Bratislava IV 2018 90 64 0 0 27
Bratislava V 2018 182 71 0 1 32