Policajný okres Rok Spolu Ukončené deti do 14 rokov 14-18 rokov 19-30 rokov
Bratislava I 2017 31 22 0 1 16
Bratislava II 2017 43 34 2 2 15
Bratislava III 2017 25 14 0 0 9
Bratislava IV 2017 16 13 0 3 6
Bratislava V 2017 34 26 4 0 10
Bratislava I 2018 39 30 0 1 23
Bratislava II 2018 44 31 0 0 13
Bratislava III 2018 20 16 0 0 8
Bratislava IV 2018 9 8 1 0 1
Bratislava V 2018 24 16 0 0 11