Policajný okres Rok Spolu Ukončené deti do 14 rokov 14-18 rokov 19-30 rokov
Bratislava I 2017 4 2 0 0 1
Bratislava II 2017 9 6 0 0 1
Bratislava III 2017 14 4 0 1 3
Bratislava IV 2017 1 1 0 0 1
Bratislava V 2017 9 7 0 3 0
Bratislava I 2018 9 7 0 0 1
Bratislava II 2018 5 3 0 0 2
Bratislava III 2018 8 5 0 1 4
Bratislava IV 2018 5 2 0 0 4
Bratislava V 2018 13 6 0 2 3