Údaje o stíhaných,vyšetrovaných osobách Rok Celkom osôb Počet malolet. Počet mladist. Vplyv alkoholu Vplyv drog
MAJETKOVÁ KRIMINALITA 1997 2122 49 402 76 26
krádeže vlámaním 1997 817 22 167 36 8
krádeže vlámaním (škoda značná a vyššia) 1997 15 0 0 3 0
krádeže vlámaním (do obchodov a výkl.skríň) 1997 117 4 25 3 1
krádeže vlámaním (do obchodov a výkl.skríň - škoda značná a vyššia) 1997 4 0 0 0 0
krádeže vlámaním (do reštaurácií a stánkov) 1997 71 2 18 7 0
krádeže vlámaním (do reštaurácií a stánkov - škoda značná a vyššia) 1997 0 0 0 0 0
krádeže vlámaním (do bytov) 1997 232 5 32 8 2
krádeže vlámaním (do bytov - škoda značná a vyššia) 1997 2 0 0 0 0
krádeže vlámaním (do rekreačných chát) 1997 127 1 29 5 0