ID Dátum pridania Dátum ukončenia Nadpis Status Ulica Mestská časť Mesto Zodpovednosť Kategória Podkategória Typ Latitude Longtitude Stav požiadavky Vaša odpoveď Termín 1.úrovne Termín 2. úrovne Počet odpovedí Dátum 1. odpovede Dátum 2. odpovede Dátum 3. odpovede Počet komentárov Počet aktualizácií - duplicít URL Znovuotvorený podnet
94274 30.6.2020 13.8.2020 Neorezané stromy pri Karloveskej Klubovni Vyriešený Jurigovo námestie Karlova Ves Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Zeleň a životné prostredie strom neorezaný 48.1516826952 17.0613209903 3.8.2020 3 7.7.2020 29.7.2020 3.8.2020 1 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94274 nie
94271 30.6.2020 29.7.2020 Čilížská-krík-neostrihaný Vyriešený Čiližská Vrakuňa Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Zeleň a životné prostredie krík neostrihaný 48.1453422359 17.2110452700 29.7.2020 5 13.7.2020 17.7.2020 24.7.2020 0 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94271 nie
94268 30.6.2020 Drieňová-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné V riešení Drieňová Ružinov Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Dopravné značenie riešenie dopravnej situácie nebezpečné 48.1609588789 17.1591544947 14.10.2020 2 3.7.2020 14.10.2020 1 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94268 nie
94258 30.6.2020 Kafendova-osvetlenie-poškodené stĺpy Uzavretý Kafendova Rača Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Verejné služby osvetlenie poškodené stĺpy 48.2105586978 17.1517083132 5.10.2020 2 2.10.2020 5.10.2020 3 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94258 nie
94229 30.6.2020 Nepokosený trávnik Neriešený Furdekova Petržalka Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Zeleň a životné prostredie trávnatá plocha nepokosená 48.1229740000 17.1204340000 nie 0 0 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94229 nie
94225 30.6.2020 Rozbitý chodník pri košovom stojisku - Hanulova Uzavretý Hanulova Dúbravka Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Cesty a chodníky chodník poškodená dlažba 48.1794400000 17.0383910000 nie 0 0 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94225 nie
94224 30.6.2020 13.10.2020 Bariérový prechod pri zastávke Nemocnica Kramáre (smer na Patrónku) Vyriešený Limbová Nové Mesto Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Cesty a chodníky chodník bariérový 48.1677200000 17.0888040000 nie 0 0 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94224 nie
94223 30.6.2020 Rozkopaný chodník zakrytý hlinou pri križovatke Bojnická - Vajnorská Neriešený Bojnická Nové Mesto Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Cesty a chodníky chodník rozkopaný 48.1867450000 17.1599760000 nie 0 0 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94223 nie
94221 30.6.2020 Kubačova-chodník-bariérový Uzavretý Kubačova Rača Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Cesty a chodníky chodník bariérový 48.2089870000 17.1509940000 13.7.2020 3 30.6.2020 30.6.2020 13.7.2020 1 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94221 nie
94213 30.6.2020 24.7.2020 Chýbajúce dopravné značenie na Jiráskovej po rekonštrukcii Vyriešený Jiráskova Petržalka Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Dopravné značenie 48.1143040000 17.1015290000 nie 0 0 0 https://samospravy.odkazprestarostu.sk/alerts/94213 nie