Údaje o stíhaných,vyšetrovaných osobách Rok Celkom osôb Počet malolet. Počet mladist. Vplyv alkoholu Vplyv drog
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA 1997 32 0 5 5 0
znásilnenie 1997 17 0 0 4 0
pohlavné zneužívanie 1997 11 0 5 1 0
obchodovanie s ľuďmi 1997 0 0 0 0 0
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA 1998 41 0 8 4 0
znásilnenie 1998 9 0 1 2 0
pohlavné zneužívanie 1998 20 0 7 2 0
obchodovanie s ľuďmi 1998 7 0 0 0 0
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA 1999 37 0 8 6 0
znásilnenie 1999 17 0 3 4 0