Údaje o stíhaných,vyšetrovaných osobách Rok Celkom osôb Počet malolet. Počet mladist. Vplyv alkoholu Vplyv drog
NÁSILNÁ KRIMINALITA 1997 772 10 130 116 5
vraždy 1997 30 0 2 8 1
lúpeže 1997 176 0 38 15 3
násilie na verej.činit. 1997 49 0 2 21 1
- z toho na policajtovi 1997 46 0 2 21 1
úmyslené ublíženie na zdraví 1997 254 7 44 39 0
t.č. s rasovým motívom 1997 13 0 9 0 0
organizovaný zločin 1997 11 0 0 0 0
NÁSILNÁ KRIMINALITA 1998 843 49 125 121 4
vraždy 1998 16 0 2 7 2