Okres Rok Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)
Bratislava I 2018 587
Bratislava I 2017 842
Bratislava I 2016 622
Bratislava I 2015 511
Bratislava I 2014 405
Bratislava I 2013 1 685
Bratislava I 2012 1 403
Bratislava I 2011 1 439
Bratislava I 2010 1 932
Bratislava I 2009 656