Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OTS2003106 vypracovanie znaleckého posudku 550 2.11.2020 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. Brižitská 3471/63 84101 Bratislava 913983 Sláva Haulíková Palušová poverená vedením
OTS2003022 Objednávame si u Vás neadresnú distribúciu v počte ks 12600. 790 2.11.2020 Cromwell a. s. Lamačská cesta 22 84103 Bratislava 31353746 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003025 Objednávame si u Vás adresnú distribuciu pre časopis in.ba 11/2020 v počte ks 6850. 508,03 2.11.2020 Cromwell a. s. Lamačská cesta 22 84103 Bratislava 31353746 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003026 Objednávame si 11/2020 spracovanie článkov, s kompletnou fotodokumentáciou a naplnenie webovej stránky 420 2.11.2020 Ing. Gabriela Mikulčíková Haydnova 4725/19 81102 Bratislava 41328574 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003027 Objednávame si u Vás redigovanie a jazykovú korektúru článkovej časti in.ba 11/2020 390 2.11.2020 Mgr. Ľubomíra Záhorová Beňadická 3019/28 85106 Bratislava 50210335 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003028 Objednávame si u Vás vytvorenie prehľadu programov kultúrno-spoločenských podujatí Na každý deň vydanie 11/ 2020 490 2.11.2020 Mgr. Ľubomíra Záhorová Beňadická 3019/28 85106 Bratislava 50210335 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003029 spracovanie článkov a textov z bratislavských múzeí a galérií in.ba vydanie 11/2020 620 2.11.2020 Real Music House, s.r.o. Lazaretská 30 81109 Bratislava 47418753 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003067 CTL - Ars Poetica 288 2.11.2020 Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C 82104 Bratislava 35736534 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003108 kružky tričká - 200 ks nálepiek 36 2.11.2020 Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C 82104 Bratislava 35736534 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2003110 Oznámenia MsZ 30 2.11.2020 Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C 82104 Bratislava 35736534 Ivan Bašnák vedúci oddelenia