Okres Rok Počet evidovaných vodičov
Bratislava I 2013 22038
Bratislava I 2014 23701
Bratislava I 2015 25384
Bratislava I 2016 28758
Bratislava I 2017 32807
Bratislava I 2018 36554
Bratislava II 2013 49769
Bratislava II 2014 52590
Bratislava II 2015 55306
Bratislava II 2016 56925