Okres Rok Počet vydaných VP
Bratislava I 2008 2748
Bratislava I 2009 2430
Bratislava I 2010 2086
Bratislava I 2011 2157
Bratislava I 2012 2479
Bratislava I 2013 2438
Bratislava I 2014 2512
Bratislava I 2015 2555
Bratislava I 2016 4425
Bratislava I 2017 4822