Okres Rok Počet vydaných MVP
Bratislava I 2008 234
Bratislava I 2009 340
Bratislava I 2010 304
Bratislava I 2011 327
Bratislava I 2012 99
Bratislava I 2013 396
Bratislava I 2014 431
Bratislava I 2015 544
Bratislava I 2016 713
Bratislava I 2017 1110