Interné čís. Číslo Predmet fakturácie Cena [EUR] Názov IČO Ulica PSČ Miesto Dátum Dátum úhrady Meno Priezv.
1200005290 462000628 Stravné pre zamestnancov MsP za 08/2020 - vyúčtovanie odobratej stravy 32 287,72 GGFS s.r.o. 47079690 Sasinkova 5 81108 Bratislava 3.9.2020 10.9.2020 Miroslav Klimek
1200005291 31082002 údržba zelene OTS2001996 5 924,03 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 1.10.2020 Ivan Petro
1200005292 31082003 údržba zelene OTS2001849 1 785,22 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 29.9.2020 Ivan Petro
1200005293 31082004 údržba zelene OTS2000265 3 181,20 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 18.9.2020 Ivan Petro
1200005294 31082005 údržba zelene OTS2001693 1 054,62 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 2.10.2020 Ivan Petro
1200005295 31082006 údržba zelene OTS2001117 5 658,06 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 29.9.2020 Ivan Petro
1200005296 31082007 údržba zelene OTS2001116 60 725,90 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 24.9.2020 Ivan Petro
1200005297 31082008 údržba zelene OTS2001115 2 814,24 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 23.9.2020 Ivan Petro
1200005298 31082009 údržba zelene OTS2000293 227,04 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 29.9.2020 Ivan Petro
1200005299 31082010 Oprava lavičiek 4 838,40 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 3.9.2020 23.9.2020 Ivan Petro