Okres Rok Počet poškodených OP
Bratislava I 2012 95
Bratislava I 2013 70
Bratislava I 2014 65
Bratislava I 2015 83
Bratislava I 2016 145
Bratislava I 2017 198
Bratislava I 2018 271
Bratislava II 2012 173
Bratislava II 2013 146
Bratislava II 2014 93