Okres Rok Počet zničených OP
Bratislava I 2012 4
Bratislava I 2013 2
Bratislava I 2014 0
Bratislava I 2015 1
Bratislava I 2016 0
Bratislava I 2017 1
Bratislava II 2012 2
Bratislava II 2013 1
Bratislava II 2014 3
Bratislava II 2015 1