Interné čís. Číslo Predmet fakturácie Cena [EUR] Názov IČO Ulica PSČ Miesto Dátum Dátum úhrady Meno Priezv.
1200003955 0362020 Kompletné psychologické vyšetrenie pre uchádzačov na pracovnú pozíciu mestského policajta - 3 ks 135 KASPO s.r.o. 31374883 Hodonínska 42 84103 Bratislava 1.7.2020 20.7.2020 Miroslav Klimek
26.06.2020
1200003956 2322020 Zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2020 a riešenie pracovných úrazov 232,36 Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 Ľ. Fullu 24 841 05 Bratislava 1.7.2020 8.7.2020 Miroslav Klimek
1200003957 200271 &quot Hodžovo námestie - dodávak a montáž kamery - &quot &quot Revitalizácia Hodžovo námestie&quot &quot s pripojením na server VDG SENSE&quot 2 392,20 MOREZ GROUP a.s. 36659126 Novozámocká 89 949 05 Nitra 1.7.2020 7.7.2020 Miroslav Klimek
1200003958 200272 &quot Hodžovo námestie - pripojenie kamery - &quot &quot Revitalizácia Hodžovo námestie&quot &quot s pripojením z iného zdroja&quot 477 MOREZ GROUP a.s. 36659126 Novozámocká 89 949 05 Nitra 1.7.2020 7.7.2020 Miroslav Klimek
1200003959 200100710 &quot Vzdelávacia aktivita: Základná finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020 s bonusom pre zamestnancov SSN /1x/ Bratislava, Proeko 23.6.2020 (online)&quot 74 PROEKO s.r.o. 35900831 Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava 1.7.2020 6.7.2020 Renáta Haulíková
1200003960 8432000133 &quot Školenie VEMA: modul Personalistika pre zamestnanca OĽZ (1x) 16.06.2020 Bratislava VEMA modul Dochádzka pre zamestnanca OĽZ (1x) 18.6.2020 Bratislava VEMA max. suma 538,80 EUR s DPH (449 EUR bez DPH)&quot 323,28 Vema, s. r. o. 31355374 Plynárenská 7/C 82109 Bratislava 1.7.2020 6.7.2020 Renáta Haulíková
1200003961 00692020 prevoz klientov karanténnych zariadení 145 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 Miletičova 59 82109 Bratislava 1.7.2020 8.7.2020 Janka Bargerová
1200003962 862020 znalecký posudok č. 86/2020 290 Ing. Iveta Engelmanová 914857 Na pasekách 10 83106 Bratislava 1.7.2020 16.7.2020 Sláva Palušová
1200003963 4204351777 vodné,stočné Podzáhradná 100A,B, 25.5.-24.6.2020 225,13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Prešovská 48 82646 Bratislava 1.7.2020 9.7.2020 Tomáš Oprchal