Interné čís. Číslo Predmet fakturácie Cena [EUR] Názov IČO Ulica PSČ Miesto Dátum Dátum úhrady Meno Priezv. Skratka
1200002499 2090150008 výmena kanal.poklopu na Staviteľskej ul. 788,2 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské nivy 61/A 82518 Bratislava 26 4.5.2020 1.6.2020 Valér Jurčák vedúci odd.
1200002500 2090150009 výmena 2ks dažďových vpustov na Dostojevskom rade 923,4 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské nivy 61/A 82518 Bratislava 26 4.5.2020 1.6.2020 Valér Jurčák vedúci odd.
1200002501 2090150010 oprava prepadu chodníka na Mudroňovej ul. 378 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské nivy 61/A 82518 Bratislava 26 4.5.2020 1.6.2020 Valér Jurčák vedúci odd.
1200002502 2090150011 oprava prepadu chodníka na Búdkovej ul. 362,36 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské nivy 61/A 82518 Bratislava 26 4.5.2020 1.6.2020 Valér Jurčák vedúci odd.
1200002503 2020010 odb.prehliadky a skúšky, ub.Fortuna 288 Dušan Beták - BEDUPO 36924725 I.Bukovčana 28 84107 Bratislava 4.5.2020 11.5.2020 Martin Faktor zamestnanec
1200002504 2020001 servis 2ks výťahov, ub.Fortuna 800 Rastislav Zeman 52467082 Kataríny Brúderovej 10178/58 83107 Bratislava 4.5.2020 11.5.2020 Martin Faktor zamestnanec
1200002505 052020 fotoservis 04/2020 1 600,00 Marek Velček - FOTO 40226832 Osuského 44 851 03 Bratislava 4.5.2020 13.5.2020 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
1200002506 20010182 šijací stroj Redstar R10S JEANS 2ks 269 ARMO-SK s. r. o. 51838362 Molecova 3583/4B 84104 Bratislava 4.5.2020 19.5.2020 Viera Sláviková vedúca oddelenia
1200002507 15204756 zml.servis výťahov 04/2020, Primaciálne nám.1 147,17 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 Rožňavská 2 830 00 Bratislava 4.5.2020 11.5.2020 Mária Bátorová zamestnanec
1200002508 15204779 zml.servis výťahov 04/2020, Primaciálne nám.1 97,6 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 Rožňavská 2 830 00 Bratislava 4.5.2020 11.5.2020 Mária Bátorová zamestnanec