NAME Cyklotrasa Názov cyklotrasy MK- ulica Šírka [m] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn. Mesto
001_001 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Mimo zastavané územie 3,6 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nejasné ZDZ na KÚ Bratislava
001_002 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Mimo zastavané územie 3,7 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nejasné ZDZ na ZÚ Bratislava
001_003 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Mimo zastavané územie 3,7 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou cementobetónový Bratislava
001_004 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Viedenská 2,7 Obojsmerný pás pre cyklistov v HDP asfaltobetónový 0,5 m bezpečnostný odstup Bratislava
001_005 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Klokočova 0,95 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový podfarbený v celej dĺžke Bratislava
001_006 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Klokočova 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový Bratislava
001_007 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Klokočova 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový Bratislava
001_008 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Klokočova 1,05 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový podfarbený v celej dĺžke Bratislava
001_009 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Klokočova 3 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový Bratislava
001_010 1 Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Viedenská 2,95 Obojsmerný pás pre cyklistov v HDP asfaltobetónový Bratislava