Obvod Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktoí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
Bratislava - obvod č. 1 34 40 890 13 829 33,82 13 822 99,94 13 682 13 390 3 3
Bratislava - obvod č. 2 70 68 910 22 265 32,31 22 248 99,92 22 012 21 291 6 6
Bratislava - obvod č. 3 18 16 993 4 573 26,91 4 571 99,95 4 541 4 331 1 1
Bratislava - obvod č. 4 20 20 028 5 424 27,08 5 423 99,98 5 274 5 201 2 2
Bratislava - obvod č. 5 45 36 576 13 282 36,31 13 277 99,96 13 132 12 594 3 3
Bratislava - obvod č. 6 23 24 157 8 938 36,99 8 934 99,95 8 832 8 665 2 2
Bratislava - obvod č. 7 30 31 471 10 555 33,53 10 550 99,95 10 450 10 178 3 3
Bratislava - obvod č. 8 15 16 025 5 109 31,88 5 102 99,86 5 046 4 907 1 1
Bratislava - obvod č. 9 31 32 124 10 497 32,67 10 484 99,87 10 313 10 216 3 3
Bratislava - obvod č. 10 10 10 452 4 717 45,13 4 711 99,87 4 628 4 611 1 1