Okres Počet volebných okrskov Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnench voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu v %
Bratislava I 40 41 463 30 717 74,08 30 701 99,94 30 501 99,34
Bratislava II 100 94 196 66 782 70,89 66 672 99,83 66 134 99,19
Bratislava III 62 54 807 40 239 73,41 40 167 99,82 39 825 99,14
Bratislava IV 78 76 200 55 811 73,24 55 476 99,39 55 082 99,28
Bratislava V 106 103 437 72 793 70,37 72 715 99,89 72 225 99,32