Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
127-10-23 Zmluva o spolupráci Rybársky klub KRAKEN OLO ako partner na podujatí Vráťme ryby do vody 5.10.2023 9.10.2023
128-50-23 Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru Juno s.r.o. Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby - Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu 2.10.2023 9.000,- EUR bez DPH
129-70-23 Zmluva o dielo ELHYCO spol. s r.o. Projekčné služby - projektové štúdie, dokumentácie, služby odborného poradenstva 5.10.2023 16.200,- EUR bez DPH 3 mesiace
130-50-23 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb BOZPO, s.r.o. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti BOZP, OPP, PZS, CO 10.10.2023 149.612,38 EUR bez DPH 12 mesiacov
31-50-23 D1 Zmluva EBA, s.r.o. Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu - tuhý odpad z čistenia plynov 12.10.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 31.10.2023
132-11-23 Zmluva o dielo PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu 16.10.2023 439.142,47 EUR bez DPH
133-50-23 Rámcová zmluva o dielo ELSO-b, s.r.o. Diagnostika, opravy, servis a ND pre pohony armatúr AUMA 9.10.2023 134.269,- EUR bez DPH 24 mesiacov
134-14-23 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Nadštandardné lekárske prehliadky pre zamestnancov OLO a.s. 12.10.2023 108.160,- EUR bez DPH 26 mesiacov
108-10-22 D1 Rámcová dohoda DMC, s.r.o. Poskytovanie tlačových a grafických služieb 20.10.2023 v zmysle Prílohy č. 1 dodatku 24 mesiacov