Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
69-14-23 Zmluva o dielo Cognitio, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby ZEVO BA a DZ 3.7.2023 40.000,- EUR bez DPH 6 mesiacov
71-11-23 Rámcová kúpna zmluva Z + M servis a.s. Nákup veľkokapacitných multifunkčných tlačiarní 7.7.2023 12.760,- EUR bez DPH 6 mesiacov
72-12-23 Rámcová kúpna zmluva UNIKOV NITRA, s.r.o. Veľkokapacitné kontajnery hákové 10.7.2023 219.610,- EUR bez DPH 6 mesiacov
73-47-23 Rámcová zmluva Zdroje Zeme a.s. Zhodnotenie kuchynského BRO z domácností, časť 1 18.7.2023 185.000,- EUR bez DPH 24 mesiacov
74-47-23 Rámcová zmluva Zdroje Zeme a.s. Zhodnotenie kuchynského BRO z domácností, časť 2 18.7.2023 185.000,- EUR bez DPH 24 mesiacov
75-47-23 Rámcová zmluva Zdroje Zeme a.s. Zhodnotenie kuchynského BRO z domácností, časť 3 18.7.2023 185.000,- EUR bez DPH 24 mesiacov
76-10-23 Zmluva o spolupráci Bratislavské kultúrne a informačné stredisko OLO ako partner na podujatie Kultúrny večer na hradbách 13.7.2023 28.8.2023
77-50-23 Zmluva o dielo Metra s.r.o. Dodanie a inštalácia stacionárnej monitorovacej brány na meranie rádioaktivity vrátane prevádzkovania 17.7.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
78-10-23 Zmluva o spolupráci Dúhový PRIDE Bratislava OLO ako partner na podujatí Dúhový PRIDE Bratislava 18.7.2023 24.7.2023