Údaje o stíhaných, vyšetrovaných osobách Rok Celko osôb Počet maloletých Počet mladistvých Vplyv alkoholu Vplyv drog
ZOSTÁVAJÚCA KRIMINALITA 2019 1 315 5 636 29
dopravné nehody cestné 2019 122 5
ohroz. pod vplyvom návyk.látok 2019 653 2 624 29
t.č. vojenské a proti republ. 2019
ZOSTÁVAJÚCA KRIMINALITA 2020 1 351 3 624 13
dopravné nehody cestné 2020 177 29
ohroz. pod vplyvom návyk.látok 2020 603 1 590 13
t.č. vojenské a proti republ. 2020 1 1
ZOSTÁVAJÚCA KRIMINALITA 2021 1 165 5 559 21
dopravné nehody cestné 2021 165 2 16