Okres Rok Počet škôl Počet žiakov Tanečný odbor Výtvarný odbor Literárno-dramatický odbor Hudobný odbor Audio. a multimed. Odbor
Bratislava I 2019 3 1573 121 333 60 1059 0
Bratislava II 2019 2 2066 170 502 65 1329 0
Bratislava III 2019 2 1200 65 252 79 804 0
Bratislava IV 2019 3 3257 555 698 329 1665 10
Bratislava V 2019 2 1475 209 309 97 833 27
Bratislava I 2020 3 1532 113 324 40 1055 0
Bratislava II 2020 2 1994 154 438 69 1333 0
Bratislava III 2020 2 1201 69 228 89 815 0
Bratislava IV 2020 3 3136 515 664 302 1644 11
Bratislava V 2020 2 1443 182 291 99 846 25