Ukazovateľ Rok 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Vysoká škola Fakulta Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt počet absolventov denného štúdia
Univerzita Komenského (UK) Rektorát (UK) 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13
Univerzita Komenského (UK) Fakulta rímskokatolícka cyr.-metod. bohoslovecká (UK) - 40 - 22 - 22 - 16 - 12 - 15
Univerzita Komenského (UK) Fakulta evanjelická bohoslovecká (UK) - 30 - 16 - 13 - 15 - 3 - 4
Univerzita Komenského (UK) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (UK) - 462 - 424 - 397 - 371 - 301 - 289
Univerzita Komenského (UK) Fakulta prírodovedecká (UK) - 873 - 752 - 689 - 611 - 545 - 494
Univerzita Komenského (UK) Fakulta manažmentu (UK) - 887 - 512 - 461 - 399 - 396 - 357
Univerzita Komenského (UK) Fakulta lekárska (UK) - 468 - 428 - 422 - 470 - 338 - 330
Univerzita Komenského (UK) Fakulta Jesseniova lekárska (UK) - 297 - 340 - 265 - 273 - 137 - 160
Univerzita Komenského (UK) Fakulta farmaceutická (UK) - 267 - 219 - 170 - 190 - 161 - 169