Škola Fakulta Rok Spolu
Štúdium I. a II. Stupňa Štúdium I. a II. Stupňa 2020
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Rímskokat.bohosl.fak.UK 2020 6
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Evanj. bohosl. fak. UK 2020 8
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Prírodovedecká fak. UK 2020 82
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta managementu UK 2020 207
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Lekárska fakulta UK 2020 1040
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Jesseniova lek. fak. UK 2020 639
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Právnická fakulta UK 2020 50
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Filozofická fakulta UK 2020 179
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fa soc.a ekonom.vied UK 2020 85