Škola Fakulta Rok Spolu 1. akademický rok 2. akademický rok 3. akademický rok 4. akademický rok 5. akademický rok 6. akademický rok
Štúdium I. a II. Stupňa Štúdium I. a II. Stupňa 2020
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Rímskokat.bohosl.fak.UK 2020 103 16 16 19 20 16 16
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Evanj. bohosl. fak. UK 2020 42 17 4 6 3 12 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Prírodovedecká fak. UK 2020 1741 844 597 300 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta managementu UK 2020 1177 490 482 205 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Lekárska fakulta UK 2020 2164 470 366 372 281 331 342
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Jesseniova lek. fak. UK 2020 1007 260 160 248 133 112 94
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Právnická fakulta UK 2020 1910 838 752 320 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Filozofická fakulta UK 2020 2600 1044 1035 505 16 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fa soc.a ekonom.vied UK 2020 726 343 276 107 0 0 0