Škola Fakulta Rok Spolu Akademický rok 1 Akademický rok 2 Akademický rok 3 Akademický rok 4 Akademický rok 5 Akademický rok 6
Doktorandské štúdium Fakulta 2020
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Rímskokat.bohosl.fak.UK 2020 2 1 1 0 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Evanj. bohosl. fak. UK 2020 3 1 0 2 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Prírodovedecká fak. UK 2020 286 74 62 62 88 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta managementu UK 2020 25 10 6 9 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Lekárska fakulta UK 2020 87 32 16 17 22 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Jesseniova lek. fak. UK 2020 106 14 24 26 42 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Právnická fakulta UK 2020 51 10 18 23 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Filozofická fakulta UK 2020 148 26 39 37 46 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fa soc.a ekonom.vied UK 2020 38 11 18 9 0 0 0