Škola Fakulta Rok Spolu
Doktorandské štúdium Fakulta 2020
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Rímskokat.bohosl.fak.UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Evanj. bohosl. fak. UK 2020 2
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Prírodovedecká fak. UK 2020 55
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta managementu UK 2020 5
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Lekárska fakulta UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Jesseniova lek. fak. UK 2020 1
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Právnická fakulta UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Filozofická fakulta UK 2020 8
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fa soc.a ekonom.vied UK 2020 6